Zapraszamy na konferencję!

Fundacja Autonomia

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami

Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka, która będzie częścią krakowskiej edycji Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie 

Termin konferencji: 22 października 2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Podchorążych 2

W trakcie jednodniowych obrad poszukamy odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:

  1. W jaki sposób film wykorzystywany jest jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka? Jakie osiągnięcia mają w tym obszarze organizacje pozarządowe i instytucje edukacji formalnej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalnej)?
  1. Jak kształtować umiejętność analizowania form i treści przekazów medialnych, aby zapobiec szkodliwym skutkom, jakie wywołują stereotypy powielane przez przekaz medialny (w tym marketing i reklamy)?
  1. Z jakich materiałów nauczyciele i nauczycielki mogą korzystać przygotowując się do prowadzenia zajęć z edukacji medialnej?

Chcemy, aby październikowa konferencja była okazją do spotkania osób zajmujących się teorią i praktyką edukacji medialnej. W trakcie konferencji wyświetlone zostaną krótkie filmy edukacyjne, pokazywane w ramach krakowskiej edycji festiwalu Watch Docs 2015. Tytuły filmów i tematyka towarzyszących konferencji warsztatów podana zostanie do 10 września 2015 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt mailowy: magda.stoch@wp.pl (karta zgłoszeniowa w załączniku).

Na zgłoszenia czekamy do dnia: 20 września 2015 roku (dla osób i/lub organizacji zgłaszających wystąpienia konferencyjne) oraz do dnia 10 października (w przypadku uczestnictwa biernego oraz zapisów na warsztaty).

Opłata za udział w konferencji wynosi 100 złotych i przeznaczona zostanie na druk materiałów pokonferencyjnych oraz bieżącą obsługę konferencji (numer konta podamy w osobnym mailu).

Komitet organizacyjny:

Agnieszka Kozakoszczak (Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej)

Agnieszka Molińska (Fundacja Autonomia)

Magdalena Stoch (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami)

Agata Teutsch (Fundacja Autonomia)

Comments are closed.