Historia festiwalu

WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie, drugi co do wielkości festiwal filmów o prawach człowieka na świecie, organizowany jest co roku w grudniu Warszawie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy. Od 2003 roku w kilkudziesięciu miastach w Polsce, we współpracy z wieloma partnerami – organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi, teatrami, kinami i innymi instytucjami kulturalnymi – organizowana jest jego objazdowa edycja.

Festiwal objazdowy powstał i rozwija się wyłącznie w wyniku inicjatyw oddolnych i stale zwiększa swój zasięg, odwiedzając coraz więcej polskich miast. Partnerzy lokalni wybierają filmy z repertuaru ostatniej edycji warszawskiego MFF WATCH DOCS. Opracowują też własny program licznych imprez towarzyszących, takich jak spotkania z ekspertami, dyskusje panelowe, fora organizacji pozarządowych, wystawy fotografii, koncerty czy spektakle.

Nazwa

W rozwoju społeczeństwa obywatelskiego niezwykle istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, w tym także te, które „patrzą władzy na ręce”. Tego typu organizacje nazywane są angielskim terminem „watchdog” czyli pies stróżujący. Nazwa festiwalu to gra słów „watchdog” i „watch docs” (oglądaj filmy dokumentalne).

WATCH DOCS jest wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców, nie tylko do osób zawodowo zajmujących się prawem. Daje okazję do refleksji nad tym w jaki sposób nasze codzienne życie jest związane z ideą praw człowieka, w jaki sposób łamanie praw innych ludzi wpływa na nasze życie, jaka jest sytuacja w innych zakątkach świata, ale także co możemy zrobić, jaką rolę każda osoba może odegrać w zmianie sytuacji – w naszym mieście, w kraju, na świecie.

Oprócz projekcji filmowych planowane się również wydarzenia towarzyszące: dyskusje z udziałem zaproszonych gości i publiczności, warsztaty poświęcone prawom człowieka i antydyskryminacyjne, a także spotkania z przedstawicielkami i przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw działających na rzecz praw człowieka.

Zachęcamy osoby prowadzące zajęcia w szkołach i na uczelniach do uwzględnienia projekcji i innych wydarzeń festiwalowych w programach prowadzonych przez siebie zajęć.

Wstęp na wszystkie projekcje filmowe i imprezy towarzyszące jest bezpłatny!